Mensetsu no Tatsujin: Tenshoku-hen

Mensetsu no Tatsujin: Tenshoku-hen

An educational Nintendo DS game about job interviews.

Mensetsu no Tatsujin: Tenshoku-hen on Steam Games. Mensetsu no Tatsujin: Tenshoku-hen review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.