Hokkaidou Hatsu!! Dosanko Wide ga DS ni Narimashita! Hoshizawa Sachiko no Temanashi Raku Raku Gohan

Hokkaidou Hatsu!! Dosanko Wide ga DS ni Narimashita! Hoshizawa Sachiko no Temanashi Raku Raku Gohan

Based on the Sapporo TV cooking show.

Hokkaidou Hatsu!! Dosanko Wide ga DS ni Narimashita! Hoshizawa Sachiko no Temanashi Raku Raku Gohan on Steam Games. Hokkaidou Hatsu!! Dosanko Wide ga DS ni Narimashita! Hoshizawa Sachiko no Temanashi Raku Raku Gohan review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.