Shaberu! DS Oryouri Navi: Marugoto Teikoku Hotel: Saikouhou no Ryouri-chou ga Oshieru Katei Ryouri

Shaberu! DS Oryouri Navi: Marugoto Teikoku Hotel: Saikouhou no Ryouri-chou ga Oshieru Katei Ryouri

A cooking game endorsed by Marugoto Teikoku Hotel.

Shaberu! DS Oryouri Navi: Marugoto Teikoku Hotel: Saikouhou no Ryouri-chou ga Oshieru Katei Ryouri on Steam Games. Shaberu! DS Oryouri Navi: Marugoto Teikoku Hotel: Saikouhou no Ryouri-chou ga Oshieru Katei Ryouri review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.