Otoshi Deka: Keiji-San, Watashi ga Yarimashita

Otoshi Deka: Keiji-San, Watashi ga Yarimashita

An interrogation adventure game by Beyond Interactive and Success.

Otoshi Deka: Keiji-San, Watashi ga Yarimashita on Steam Games. Otoshi Deka: Keiji-San, Watashi ga Yarimashita review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.