Koori No Bohyou: Ichiryuuwa, 3-Dome No Junan

Koori No Bohyou: Ichiryuuwa, 3-Dome No Junan

Koori No Bohyou: Ichiryuuwa, 3-Dome No Junan is a Japanese PSP game by Nippon Ichi.

Koori No Bohyou: Ichiryuuwa, 3-Dome No Junan on Steam Games. Koori No Bohyou: Ichiryuuwa, 3-Dome No Junan review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.